Connect with us
Oczekiwanie na lot na lotnisku, liimt bagazu podręcznego i rejestrowanego

Artykuły

Gdzie można/nie można podróżować?

Gdzie można/nie można podróżować?

Podróże w czasie koronawirusa są możliwe. Wiele krajów – w ramach Unii i poza nią zmienia jednak zasady dla turystów. Aktualna informacja pomoże wybrać kierunek podróży, przygotować się na ewentualne dodatkowe koszty związane z wykonaniem testów. Obowiązkowy formularz przed wylotem? Zaświadczenie o stanie zdrowia? Sprawdź listę krajów, do których można/nie można dolecieć z Polski oraz aktualne zasady i ograniczenia. 

Advertisement

Chcesz być na bieżąco? Pobierz naszą aplikację Flipohity.

Podróże po Europie 

Nowy koronawrius spowodował zamykanie się wielu krajów – kontrole graniczne, konieczność wcześniejszego wykonania testu, zakazy lotów… Od początku 2020 roku mimo otwartych granic w ramach Unii Europejskiej wiele państw zdecydowało się wprowadzić obowiązkowe testy dla obywateli innych krajów, czy też zakazać wjazdu. Które państwa w Europie mogą odwiedzić Polacy i na jakich zasadach?

Albania

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Andora

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Austria

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych. Dodatkowo osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż uznanym za bezpieczne.

Belgia

Osoby planujące podróż do Belgii lub powrót do Belgii po pobycie za granicą są zobowiązane do wypełnienia formularza lokalizacji pasażera w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii. 

Więcej informacji: Podróż do Belgii – obowiązkowy formularz wjazdowy.

Białoruś

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Osoby, które przybyły na Białoruś z Polski, zwolnione są z obowiązku poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie.

Bośnia i Hercegowina 

 • Bez kwarantanny, konieczne jest zaś przedstawienie testu na COVID-19.

Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu.  Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna.

Bułgaria

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Przyjazd do Bułgarii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń.

Chorwacja

Przyjazd do Chorwacji obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń.

Więcej informacji: Planujesz urlop w Chorwacji? Pamiętaj o wypełnieniu formularza.

Czarnogóra

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Czechy

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • 5 października został wprowadzony stan wyjątkowy, który nie ma jednak bezpośredniego wpływu na zasady ruchu granicznego.

Wjazd z Polski do Czech odbywa się na dotychczasowych zasadach bez dodatkowych obostrzeń, testowania czy kwarantanny.

Cypr

 • Test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.
 • Obowiązkowe wypełnienie ankiety Cyprus Flight Pass.

Władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można będzie podróżować na Cypr. Aktualnie Polska znajduje się w kategorii B – podróżujący na Cypr muszą przed wylotem wykonać test na nowy koronawirus i przed wejściem do samolotu przedstawić jego negatywny wynik.

Więcej informacji: Cyprus Flight Pass: co potrzebujesz wiedzieć przed podróżą na Cypr.

Dania

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Dania wprowadziła podział krajów Europy na podstawie ilości zakażeń. Aktualnie Polska znajduje się w grupie krajów “otwartych”.

Estonia

 • Kwarantanna po przyjeździe.

Po przyjeździe do Estonii Polacy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę.

Finlandia

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.

Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy udział w wydarzeniach rodzinnych. W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.

Francja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Nie obowiązują żadne ograniczenia w poruszaniu się po terenie Francji kontynentalnej. 

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu na Martynikę, Gwadelupę, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezję Francuską. Osoby powyżej 11 roku życia podróżujące na terytoria zamorskie są zobowiązane do przedstawienia przed wylotem negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Wypełniana jest również deklaracja o braku symptomów.

Grecja

 • Test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.
 • Rejestracja przed podróżą – formularz na stronie travel.gov.gr.

Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa, wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji.

Hiszpania

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Wcześniejsze wypełnienie formularza na stronie spth.gob.es.

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

Więcej informacji: Podróż do Hiszpanii: wypełnij specjalny formularz.

Holandia

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Obsługiwane są regularne połączenia lotnicze, promowe, autokarowe i busami. Przewoźnicy wymagają od podróżnych posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego.

Irlandia 

 • Samoizolacja.

Zgodnie z zaleceniami władz irlandzkich obywatele RP przylatujący lub przypływający do Irlandii promem powinni ograniczyć swoje przemieszczanie przez 14 dni.

Islandia

 • Test na COVID-19.

Każda osoba przybywająca z zagranicy ma możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Testy przeprowadzane są na międzynarodowym lotnisku w Keflaviku oraz będą także dostępne w międzynarodowych portach morskich. Po tym jak podróżujący odbędzie test na granicy powinien się udać do miejsca zakwaterowania i czekać na wyniki, które powinien otrzymać elektronicznie w ciągu 5-8 godzin. Każdy podróżujący jest  zobowiązany do zainstalowania na telefonie aplikacji Ranking-C, która ma na celu śledzenie dróg zakażeń.  Jeśli któryś z pasażerów nie zgodzi się na pobranie próbek lub odbycie kwarantanny, zostanie wydalony z kraju.

Liechtenstein

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Litwa

 • Kwarantanna.

Od 28.09.br. do odwołania wszystkie osoby wjeżdżające na Litwę z Polski – zarówno obywatele Polski i Litwy jak i osoby legalnie przebywające w obu krajach – podlegają 14-dniowej, obowiązkowej izolacji z pewnymi wyjątkami. Od 2.10.br. nie ma już obowiązku wykonywania testów na COVID-19 przed przyjazdem na Litwę.

Luksemburg

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Łotwa

 • Samoizolacja.

Każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem na Łotwę była w państwie, w którym odnotowano ponad 16 przypadków COVID-19 na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, po przyjeździe na Łotwę podlega obowiązkowi samoizolacji.

Macedonia Północna

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Granice Macedonii Północnej zostały otwarte dla obcokrajowców od 26 czerwca.  Od 1 lipca otwarte zostały także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Od 26 czerwca nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani izolacji dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej.

Malta

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Mołdawia

 • Samoizolacja. 

Osoby wjeżdżające bezpośrednio lub tranzytem do Republiki Mołdawii z krajów klasyfikowanych jako czerwona strefa, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, a także podpisać oświadczenie na własną odpowiedzialność o przestrzeganiu samoizolacji przez 14 (czternaście) dni, w wyznaczonych miejscach.

Monako

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Niemcy

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Wjazd do Niemiec z Polski nie podlega żadnym ograniczeniom. Przy przyjeździe do Niemiec z Polski nie ma obowiązku udania się na kwarantannę lub wykonywania testu na obecność koronawirusa.

Norwegia

 • Kwarantanna.

Od dnia 15 sierpnia br. Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznaczać to będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii.

Portugalia

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. 

W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test PT-PCR na Covid-19, w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.

Rosja

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.

Rumunia

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Zgodnie ze stanem na 12.10.2020 r. Polska nie jest na liście krajów niebezpiecznych, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii nie muszą odbywać 14-dniowej izolacji domowej/ kwarantanny.

San Marino

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Słowacja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju, ale nie ma on bezpośrednio wpływu na zasady ruchu granicznego. Wjazd z Polski do Słowacji i tranzyt z Polski przez jej terytorium odbywają się na dotychczasowych zasadach (bez konieczności odbycia kwarantanny, przedstawienia potwierdzenia uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19 itp.).

Słowenia

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Polska znalazła się ponownie na słoweńskiej zielonej liście krajów bezpiecznych epidemiologicznie. Oznacza to, że od 29 września 2020 wjazd obywateli RP do Słowenii odbywa się bez żadnych ograniczeń. Nie ma obowiązku kwarantanny i nie są wymagane testy na COVID-19.

Szwajcaria

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Od 15 czerwca 2020 r. zniesione zostały ograniczenia wjazdowe do Szwajcarii dla obywateli państw członkowskich UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii, a także członków ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa (posiadających obywatelstwo kraju trzeciego). Nie ma obowiązku kwarantanny.

Szwecja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Brak wymaganej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji. Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

Turcja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Od 1 czerwca 2020 tureckie granice są otwarte dla cudzoziemców. Nie ma obowiązku kwarantanny i testu na nowy koronawirus. Po powrocie do Polski nie ma obowiązkowej kwarantanny.

Watykan

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Węgry

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.

Wyjątek: osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy.

Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca września br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej – SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.

Wielka Brytania

 • Kwarantanna.

W dniu 1 października brytyjski rząd ogłosił, że ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, Polska zostaje usunięta z listy tzw. „korytarzy podróży” od soboty, 3 października od godz. 4:00 rano. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski od 3 października będą podlegać obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem.

Włochy

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Koniec obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Polski

Od 3 lipca 2020 zwolnieni z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE są obywatele RP. Dotyczy to również innych grup – obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.

Źródło: gov.pl, strazgraniczna.pl, gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, gov.pl


Specjalne znizki dla naszych czytelników

 • Wypożycz auto przez Flipo.pl. Kliknij, wybierz destynację, porównaj ceny, wybierz model samochodu i zarezerwuj. Auto odbierzesz po przylocie na lotnisku. Jesteśmy partnerem Rentalcars.com.
 • Dołącz do naszej grupy VIP podróżników - kliknij na zielony przycisk CHCĘ motrzymasz #flipohity notyfikacje na najlepsze oferty:

 • Nasz ulubieniec - podróżniczy newsletter, który odbierają tysiące podróżników:
Click to comment
//
To Top