Connect with us
Oczekiwanie na lot na lotnisku, liimt bagazu podręcznego i rejestrowanego

Artykuły

Gdzie można/nie można podróżować?

Gdzie można/nie można podróżować?

Podróże w czasie koronawirusa są możliwe. Wiele krajów – w ramach Unii i poza nią zmienia jednak zasady dla turystów. Aktualna informacja pomoże wybrać kierunek podróży, przygotować się na ewentualne dodatkowe koszty związane z wykonaniem testów. Obowiązkowy formularz przed wylotem? Zaświadczenie o stanie zdrowia? Sprawdź listę krajów, do których można/nie można dolecieć z Polski oraz aktualne zasady i ograniczenia. 

Advertisement

Chcesz być na bieżąco? Pobierz naszą aplikację Flipohity.

Aktualizacja: 10.01.2021

Podróże po Europie 

Nowy koronawrius spowodował zamykanie się wielu krajów – kontrole graniczne, konieczność wcześniejszego wykonania testu, zakazy lotów… Od początku 2020 roku mimo otwartych granic w ramach Unii Europejskiej wiele państw zdecydowało się wprowadzić obowiązkowe testy dla obywateli innych krajów, czy też zakazać wjazdu. Które państwa w Europie mogą odwiedzić Polacy i na jakich zasadach?

Albania

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Andora

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/andora

Austria

Przyjazd do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw nieujętych na liście krajów bezpiecznych (również z Polski). Osoby przyjeżdżające do Austrii z tych państw zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny. W momencie przekraczania granicy należy mieć przy sobie w miarę możliwości wypełniony formularz zobowiązania się do odbycia kwarantanny (formularze dostępne na stronie Ambasady RP w Wiedniu) na terenie Austrii.

Kwarantannę uznaje się za zakończoną, o ile najwcześniej w piątym dniu po wjeździe do Austrii zostanie wykonany test antygenowy lub molekularno-biologiczny na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny. Kwarantanna może zostać również zakończona wcześniej w celu opuszczenia Austrii, jeśli jest zapewnione, że przy wyjeździe z Austrii ryzyko infekcji jest zminimalizowane.

Belgia

Od 31 grudnia 2020 roku każda osoba powracająca do Belgii (rezydenci i nierezydenci) po co najmniej 48-godzinnym pobycie w czerwonej strefie musi zostać poddana kwarantannie. Kwarantanna może zakończyć się jedynie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego siódmego dnia kwarantanny. Regulacje te obowiązywać będą do 15 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące kwarantanny i testu (kod) przesyłane są SMS-em.

Białoruś

Osoby, które przybyły na Białoruś z Polski, zwolnione są z obowiązku poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie.

Od 29.10.2020 r. wjazd z Polski na terytorium Białorusi przejściami drogowymi został wstrzymany decyzją strony białoruskiej. Przez granice przepuszczani są jedynie kierowcy samochodów ciężarowych oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Wjazd na terytorium Białorusi nadal jest możliwy drogą powietrzną przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku.

Od 22 października 2020 r. osoby (w tym obywatele RP) przyjeżdzające na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Bośnia i Hercegowina 

Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu.  Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna.

Bułgaria

Przyjazd do Bułgarii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń.

Chorwacja

Zgodnie z decyzją chorwackich władz, od dn. 1.12.2020 r. wjazd na terytorium Republiki Chorwacji możliwy będzie wyłącznie po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2. Test nie może być starszy niż 48 godzin. Wjechać do Chorwacji będą mogły również osoby, które zobowiążą się poddać takiemu testowi po przekroczeniu granicy i pozostaną w samoizolacji do czasu otrzymania wyniku. Decyzja wchodzi w życie w dn. 01.12.2020 i obowiązywać będzie do dnia 15.01.2021 (może zostać przedłożona).

Czarnogóra

Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Czechy

Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).

Cypr

Władze cypryjskie określiły kategorie państw (A i B oraz), z których można będzie podróżować na Cypr. Aktualnie Polska znajduje się w kategorii C – de facto oznacza to, że obywatele Polski (o ile nie należą do określonej przez rząd grupy, np. są członkami rodzin) nie mogą podróżować na Cypr.

Dania

 • Wjazd do Danii z „ważnego powodu”. Test.
 • Aktualne informacje: gov.pl/dania

Od 9 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. wszystkie osoby mające prawo wjazdu do Danii i podróżujące do Danii drogą powietrzną, aby zostać wpuszczonym na pokład samolotu muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa zrobionego nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia. Test musi jednoznacznie wskazywać, że dana osoba nie jest zarażona koronawirusem. Akceptowane są zarówno testy antygenowe, jak i testy PCR. Testy na przeciwciała nie są akceptowane.

Estonia

Po przyjeździe do Estonii Polacy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę.

Finlandia

Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy udział w wydarzeniach rodzinnych. W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.

Francja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/francja

Nie obowiązują żadne ograniczenia w poruszaniu się po terenie Francji kontynentalnej. 

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu na Martynikę, Gwadelupę, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezję Francuską. Osoby powyżej 11 roku życia podróżujące na terytoria zamorskie są zobowiązane do przedstawienia przed wylotem negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Wypełniana jest również deklaracja o braku symptomów.

Grecja

 • Test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.
 • Rejestracja przed podróżą – formularz na stronie travel.gov.gr.
 • Kwarantanna.
 • Aktualne informacje: gov.pl/grecja

Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa, wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji.

Od dnia 18 grudnia 2020 do 21 stycznia 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie, a w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.  

Hiszpania

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

Od 23 listopada Hiszpania będzie wymagała negatywnego wyniku testu na koronawirusa od wszystkich przyjeżdżających tu z krajów o wysokiej liczbie nowych zakażeń COVID-19, w tym Polaków.

Więcej informacji: Podróż do Hiszpanii: wypełnij specjalny formularz.

Holandia

Obsługiwane są regularne połączenia lotnicze, promowe, autokarowe i busami. Przewoźnicy wymagają od podróżnych posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego.

Od 29 grudnia 2020 r. od godz. 00:01 wszyscy podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży negatywny wynik testu molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 oraz podpisane oświadczenie.

Obowiązek okazania negatywnego testu dotyczy także pasażerów tranzytowych, nawet jeżeli nie opuszczają terminala holenderskiego lotniska lub dworca.

Irlandia 

Zgodnie z zaleceniami władz irlandzkich obywatele RP przylatujący lub przypływający do Irlandii promem powinni ograniczyć swoje przemieszczanie przez 14 dni.

Islandia

Pasażerowie przybywający do Islandii w dniu 19 sierpnia 2020 r. i później mogą albo poddać się dwóm testom przesiewowym na obecność koronawirusa wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu poznania wyników drugiego testu, albo nie poddawać się testowi na granicy, ale po przyjeździe spędzić 14 dni na kwarantannie.

Liechtenstein

Litwa

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL nową listą krajów dotkniętych przez Covid-19 i nowymi zasadami od 9️ listopada, do publikacji następnej listy (lista aktualizowana jest co piątek i ważna od poniedziałku) osoby przyjeżdżające z Polski na Litwę NIE PODLEGAJĄ obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie, z wyjątkiem przybywających z województw: lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Osoby wjeżdżające z tych województw obwiązuje 10-dniowa kwarantanna, z wyjątkiem osób, które posiadają negatywny wynik testu na obecność Covid-19 wykonanego 48h przed wjazdem na Litwę.

Luksemburg

Łotwa

Każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w ciągu ostatnich 14 dni przed przyjazdem na Łotwę była w państwie, w którym odnotowano ponad 16 przypadków COVID-19 na 100.000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, po przyjeździe na Łotwę podlega obowiązkowi samoizolacji.

Macedonia Północna

Granice Macedonii Północnej zostały otwarte dla obcokrajowców od 26 czerwca.  Od 1 lipca otwarte zostały także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Od 26 czerwca nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani izolacji dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej.

Malta

Mołdawia

Osoby wjeżdżające bezpośrednio lub tranzytem do Republiki Mołdawii z krajów klasyfikowanych jako czerwona strefa, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, a także podpisać oświadczenie na własną odpowiedzialność o przestrzeganiu samoizolacji przez 14 (czternaście) dni, w wyznaczonych miejscach.

Monako

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/monako

Niemcy

Polska zostanie wpisana na listę obszarów ryzyka od 24.10.2020. Osoby powracające do Niemiec z obszarów ryzyka poddawane są 14 dniowej kwarantannie, ale mogą zostać z niej zwolnione na podstawie negatywnego testu.

Taki obowiązek nie dotyczy jednak podróży tranzytowych tj. przejazdu drogą lądową, przesiadki na niemieckim lotnisku lub lądowania na niemieckim lotnisku i dalszego transportu drogą lądową. Podczas podróży tranzytowej nie ma obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu lub wykonania testu na obecność koronawirusa. Podczas podróży tranzytowej przez Niemcy należy unikać kontaktu z innymi osobami.

Norwegia

 • Kwarantanna.
 • Test na COVID-19 (wykonany co najmniej 72 godziny przed wyjazdem).
 • Aktualne informacje: gov.pl/norwegia

Polska została zaliczona do krajów „czerwonych”, w których sytuacja epidemiologiczna nie spełnia określonych przez norweskie władze kryteriów. Oznacza to obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny po przyjeździe do Norwegii. 28 grudnia 2020 roku wprowadzono możliwość skrócenia kwarantanny o 3 dni pod warunkiem wykonania w Norwegii dwóch testów: pierwszego do 24h od wjazdu (obowiązek wprowadzony 02.01.2021) i kolejnego najwcześniej 7 dni po wjeździe. Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii od 9 listopada 2020 roku od godziny 00.00, muszą zadeklarować miejsce na przebycie kwarantanny

Portugalia

Po przyjeździe do Portugalii nie obowiązuje kwarantanna. 

W Archipelagu Madery i Azorów wymagany jest test PT-PCR na COVID-19, w Portugalii kontynentalnej nie ma obowiązku testu.

Od godz. 00:00 4 listopada do godz. 23:59 15 listopada na terytorium wybranych gmin Portugalii, w tym Lizbony i Porto, obowiązywać będą zaostrzone restrykcje wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Rosja

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.
 • Aktualne informacje: gov.pl/rosja

W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.

Rumunia

Polska od 4.01.2021 roku znajduje się na liście krajów niebezpiecznych epidemicznie, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii mają obowiązek odbycia 14-dniowej izolacji domowej/kwarantanny.

San Marino

Słowacja

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju, ale nie ma on bezpośrednio wpływu na zasady ruchu granicznego.

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.

Słowenia

Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

Szwajcaria

Od 19 grudnia 2020 r. osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski nie będą podlegać kwarantannie. O obowiązku kwarantanny decyduje data wjazdu na terytorium Szwajcarii, co oznacza, że osoby, które do Szwajcarii przyjechały z Polski pomiędzy 14 grudnia a 18 grudnia są zobowiązane rozpoczętą w tym okresie 10-dniową kwarantannę dokończyć.

Szwecja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/szwecja

Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Brak wymaganej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji. Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

Turcja

Od 1 czerwca 2020 tureckie granice są otwarte dla cudzoziemców. Nie ma obowiązku kwarantanny i testu na nowy koronawirus. Po powrocie do Polski nie ma obowiązkowej kwarantanny.

Od 28.12.2020 pasażerowie udający się do Turcji muszą przed wylotem wykonać test na COVID-19 i przed wejściem do samolotu przedstawić jego negatywny wynik.

Watykan

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/watykan

Węgry

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.
 • Aktualne informacje: gov.pl/wegry

Wyjątek: osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy.

Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca września br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej – SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.

Wielka Brytania

W dniu 1 października brytyjski rząd ogłosił, że ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, Polska zostaje usunięta z listy tzw. „korytarzy podróży” od soboty, 3 października od godz. 4:00 rano. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski od 3 października będą podlegać obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem.

Włochy

 • Od 10.12 do 15.01 – ograniczenia w postaci testu na COVID-19 i ewentualnej kwaratanny
 • Aktualne informacje: gov.pl/wlochy

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Ważne: Podróże do Włoch w okresie świąteczno-noworocznym.

Koniec obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Polski

Od 3 lipca 2020 zwolnieni z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE są obywatele RP. Dotyczy to również innych grup – obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.

AKTUALIZACJA: Przynajmniej do końca stycznia 2021 wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Źródło: gov.pl, strazgraniczna.pl, gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, gov.pl


Specjalne znizki dla naszych czytelników

 • Wypożycz auto przez Flipo.pl. Kliknij, wybierz destynację, porównaj ceny, wybierz model samochodu i zarezerwuj. Auto odbierzesz po przylocie na lotnisku. Jesteśmy partnerem Rentalcars.com.
 • Dołącz do naszej grupy VIP podróżników - kliknij na zielony przycisk CHCĘ motrzymasz #flipohity notyfikacje na najlepsze oferty:

 • Nasz ulubieniec - podróżniczy newsletter, który odbierają tysiące podróżników:
Click to comment
//
To Top