Connect with us
Oczekiwanie na lot na lotnisku, liimt bagazu podręcznego i rejestrowanego

Artykuły

Gdzie można/nie można podróżować?

Gdzie można/nie można podróżować?

Podróże w czasie koronawirusa są możliwe. Wiele krajów – w ramach Unii i poza nią zmienia jednak zasady dla turystów. Aktualna informacja pomoże wybrać kierunek podróży, przygotować się na ewentualne dodatkowe koszty związane z wykonaniem testów. Obowiązkowy formularz przed wylotem? Zaświadczenie o stanie zdrowia? Sprawdź listę krajów, do których można/nie można dolecieć z Polski oraz aktualne zasady i ograniczenia. 

Chcesz być na bieżąco? Pobierz naszą aplikację Flipohity.

Aktualizacja: 1.02.2021

Podróże po Europie 

Nowy koronawrius spowodował zamykanie się wielu krajów – kontrole graniczne, konieczność wcześniejszego wykonania testu, zakazy lotów… Od początku 2020 roku mimo otwartych granic w ramach Unii Europejskiej wiele państw zdecydowało się wprowadzić obowiązkowe testy dla obywateli innych krajów, czy też zakazać wjazdu. Które państwa w Europie mogą odwiedzić Polacy i na jakich zasadach?

Albania

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Andora

 • Bez kwarantanny, wymagany test na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/andora

Austria

Przyjazd do Austrii podlega obostrzeniom, gdy ma miejsce z państw podwyższonego ryzyka  (w tym również z Polski – uwaga na wyjątki dotyczące wjazdu i tranzytu). Osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów podwyższonego ryzyka zobowiązane są do odbycia 10 dniowej kwarantanny.  Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do elektronicznej rejestracji

Belgia

Od 27 stycznia do 1 marca 2021 r. podróże w celach turystycznych do i z Belgii są zabronione. Zakaz wjazdu będzie kontrolowany w ruchu drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym.

Białoruś

Osoby, które przybyły na Białoruś z Polski, zwolnione są z obowiązku poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie.

Od 29.10.2020 r. wjazd z Polski na terytorium Białorusi przejściami drogowymi został wstrzymany decyzją strony białoruskiej. Przez granice przepuszczani są jedynie kierowcy samochodów ciężarowych oraz pracownicy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Wjazd na terytorium Białorusi nadal jest możliwy drogą powietrzną przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku.

Od 22 października 2020 r. osoby (w tym obywatele RP) przyjeżdzające na Białoruś z Polski podlegają na terytorium Białorusi obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie.

Bośnia i Hercegowina 

Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu.  Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna.

Bułgaria

Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie.

Chorwacja

Zgodnie z decyzją chorwackich władz, od dn. 1.12.2020 r. wjazd na terytorium Republiki Chorwacji możliwy będzie wyłącznie po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2. Test nie może być starszy niż 48 godzin. Wjechać do Chorwacji będą mogły również osoby, które zobowiążą się poddać takiemu testowi po przekroczeniu granicy i pozostaną w samoizolacji do czasu otrzymania wyniku. Decyzja wchodzi w życie w dn. 01.12.2020 i obowiązywać będzie do dnia 15.02.2021 (może zostać przedłożona).

Czarnogóra

Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny.

Czechy

Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna). Do Czech będą mogły przyjeżdżać tylko osoby z uwagi na pracę, naukę czy studia, dozwolone są też przyjazdy do placówek medycznych, na ślub czy na pogrzeb.

Cypr

Władze cypryjskie określiły kategorie państw (A i B oraz), z których można będzie podróżować na Cypr. Aktualnie Polska znajduje się w kategorii C – de facto oznacza to, że obywatele Polski (o ile nie należą do określonej przez rząd grupy, np. są członkami rodzin) nie mogą podróżować na Cypr.

Dania

 • Wjazd do Danii osób będących rezydentami. Test.
 • Aktualne informacje: gov.pl/dania

Od 9 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. wszystkie osoby mające prawo wjazdu do Danii i podróżujące do Danii drogą powietrzną, aby zostać wpuszczonym na pokład samolotu muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa zrobionego nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia. Test musi jednoznacznie wskazywać, że dana osoba nie jest zarażona koronawirusem. Akceptowane są zarówno testy antygenowe, jak i testy PCR. Testy na przeciwciała nie są akceptowane.

Estonia

Po przyjeździe do Estonii Polacy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę.

Finlandia

Od środy, 27 stycznia br. Finlandia dodatkowo ograniczyła możliwości wjazdu do kraju z państw strefy Schengen, w tym z Polski. Ze względu na pandemię koronawirusa przy podróżach z Polski do Finlandii nadal obowiązują ograniczenia dotyczące celów przyjazdu. Podróżni muszą przedstawić podczas kontroli granicznej stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy ważne względy osobiste lub rodzinne (np. ślub, pogrzeb, choroba). Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Wjazd w celach typowo turystycznych czy rekreacyjnych wciąż nie jest dozwolony.

Francja

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku.

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu na Martynikę, Gwadelupę, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezję Francuską. Osoby powyżej 11 roku życia podróżujące na terytoria zamorskie są zobowiązane do przedstawienia przed wylotem negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą. Wypełniana jest również deklaracja o braku symptomów.

Grecja

 • Test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą.
 • Rejestracja przed podróżą – formularz na stronie travel.gov.gr.
 • Kwarantanna.
 • Aktualne informacje: gov.pl/grecja

Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa, wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji.

Od dnia 8 stycznia 2021 do 8 lutego 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie, a w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

Hiszpania

Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

Od 23 listopada Hiszpania będzie wymagała negatywnego wyniku testu na koronawirusa od wszystkich przyjeżdżających tu z krajów o wysokiej liczbie nowych zakażeń COVID-19, w tym Polaków.

Więcej informacji: Podróż do Hiszpanii: wypełnij specjalny formularz.

Holandia

Obsługiwane są regularne połączenia lotnicze, promowe, autokarowe i busami. Przewoźnicy wymagają od podróżnych posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego.

Od 29 grudnia 2020 r. od godz. 00:01 wszyscy podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży negatywny wynik testu molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 oraz podpisane oświadczenie. Konieczny jest też szybki antygenowy test na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonany do 4 h przed podróżą).

Obowiązek okazania negatywnego testu dotyczy także pasażerów tranzytowych, nawet jeżeli nie opuszczają terminala holenderskiego lotniska lub dworca.

Irlandia 

Zgodnie z zaleceniami władz irlandzkich obywatele RP przylatujący lub przypływający do Irlandii promem powinni ograniczyć swoje przemieszczanie przez 14 dni.

Od 16.01.2021 r. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii muszą przedłożyć negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19. Test musi zostać wykonany na maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem. Brak przedłożenia negatywnego wyniku testu może grozić mandatem w wysokości 2,5 tys. euro lub karą do 6 miesięcy więzienia.

Islandia

Pasażerowie przybywający do Islandii w dniu 19 sierpnia 2020 r. i później mogą albo poddać się dwóm testom przesiewowym na obecność koronawirusa wraz z pięciodniową kwarantanną do czasu poznania wyników drugiego testu, albo nie poddawać się testowi na granicy, ale po przyjeździe spędzić 14 dni na kwarantannie.

Liechtenstein

Litwa

Osoby przybywające docelowo z Polski na Litwę podlegają obowiązkowi 14-dniowej izolacji i muszą posiadać test na COVID-19 (PCR) z wynikiem negatywnym.

Luksemburg

Od 29.01 do 28.02.br (z możliwością przedłużenia) pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin. Akceptowane są zarówno wyniki testów PCR jak i szybkich testów antygenowych.

Łotwa

Każdy kto zamierza przyjechać na Łotwę, również tranzytem, ma obowiązek:

 • zarejestrować się na stronie www.covidpass.lv. Dotyczy to również osób, które nie podlegają obowiązkowi samoizolacji.
 • Posiadać przy sobie negatywny wynik testu na obecnośc koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do granicy łotewskiej lub wejściem na pokład przewoźnika pasażerskiego, np. samolotu. Wynik testu musi być w j. angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, należy mieć go przy sobie i okazać na żądanie. Powyższy wymóg dotyczy także osób podróżujących tranzytem przez terytorium Łotwy. Honorowany jest tylko test typu PCR! 

Macedonia Północna

Granice Macedonii Północnej zostały otwarte dla obcokrajowców od 26 czerwca.  Od 1 lipca otwarte zostały także lotniska w Skopje i w Ochrydzie. Od 26 czerwca nie ma także wymagań dotyczących posiadania negatywnego testu PCR ani izolacji dla osób wjeżdżających do Macedonii Północnej.

Malta

Mołdawia

Osoby wjeżdżające bezpośrednio lub tranzytem do Republiki Mołdawii z krajów klasyfikowanych jako czerwona strefa, muszą wypełnić ankietę epidemiologiczną, a także podpisać oświadczenie na własną odpowiedzialność o przestrzeganiu samoizolacji przez 14 (czternaście) dni, w wyznaczonych miejscach.

Monako

 • Bez kwarantanny, test na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/monako

Niemcy

Polska zostanie wpisana na listę obszarów ryzyka od 24.10.2020. Osoby powracające do Niemiec z obszarów ryzyka poddawane są 14 dniowej kwarantannie, ale mogą zostać z niej zwolnione na podstawie negatywnego testu.

Taki obowiązek nie dotyczy jednak podróży tranzytowych tj. przejazdu drogą lądową, przesiadki na niemieckim lotnisku lub lądowania na niemieckim lotnisku i dalszego transportu drogą lądową. Podczas podróży tranzytowej nie ma obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu lub wykonania testu na obecność koronawirusa. Podczas podróży tranzytowej przez Niemcy należy unikać kontaktu z innymi osobami.

Norwegia

 • Kwarantanna.
 • Test na COVID-19 (wykonany co najmniej 72 godziny przed wyjazdem).
 • Aktualne informacje: gov.pl/norwegia

W piątek 29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla wszystkich osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 14 lutego br. Wymóg dotyczący testów, rejestracji i kwarantanny pozostaje bez zmian.

Portugalia

Do 14 lutego (do godz. 23:59) r. na terytorium Portugalii kontynentalnej obowiązuje kwarantanna narodowa (lockdown). Zgodnie z zapowiedziami rządu Portugalii, planowane jest następnie przedłużenie tych zasad na kolejne 15 dni.

Podróżni przylatujący z tych krajów zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy).

Rosja

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.
 • Aktualne informacje: gov.pl/rosja

W związku z sytuacją epidemiologiczną w świetle obowiązujących przepisów obywatele RP nie mogą wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej. Zakaz wjazdu cudzoziemców obowiązuje do odwołania. Dotyczy on również osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Rosji, które w okresie pandemii opuściły terytorium FR.

Rumunia

Zgodnie ze stanem na 18.01.2021 r. Polska znajduje się na liście krajów niebezpiecznych epidemicznie, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii mają obowiązek odbycia 14-dniowej izolacji domowej/ kwarantanny.

San Marino

Słowacja

Z dniem 1 października 2020 roku władze Republiki Słowackiej wprowadziły stan nadzwyczajny na terytorium całego kraju, ale nie ma on bezpośrednio wpływu na zasady ruchu granicznego.

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.

Słowenia

Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

Szwajcaria

Od 8 lutego wszyscy przyjeżdżający do Szwajcarii, nawet z państw i regionów spoza listy obszarów wysokiego ryzyka (a więc również z Polski), będą zobowiązani:

 • okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-19 w przypadku podróży samolotem (wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład),
 • zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza lub wypełnić ankietę udostępnioną przez przewoźnika  w przypadku podróży komunikacją zbiorową (tj. samolotem, pociągiem, autobusem, statkiem).

Szwecja

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/szwecja

Brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli RP. Brak wymaganej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji. Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji.

Turcja

Od 1 czerwca 2020 tureckie granice są otwarte dla cudzoziemców. Nie ma obowiązku kwarantanny i testu na nowy koronawirus. Po powrocie do Polski nie ma obowiązkowej kwarantanny.

Od 28.12.2020 pasażerowie udający się do Turcji muszą przed wylotem wykonać test na COVID-19 i przed wejściem do samolotu przedstawić jego negatywny wynik.

Watykan

 • Bez kwarantanny i testu na COVID-19.
 • Aktualne informacje: gov.pl/watykan

Węgry

 • Pobyt w celu turystycznym jest zakazany.
 • Aktualne informacje: gov.pl/wegry

Wyjątek: osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy.

Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca września br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej – SARS-CoV-2 PCR test – wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.

Wielka Brytania

W dniu 1 października brytyjski rząd ogłosił, że ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa, Polska zostaje usunięta z listy tzw. „korytarzy podróży” od soboty, 3 października od godz. 4:00 rano. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Anglii i Szkocji z Polski od 3 października będą podlegać obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu. Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem.

Włochy

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski w dniach 16.01-05.03.2021 r. zobowiązane są do przedstawienia autodeklaracji oraz do przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; w razie braku testu obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Ważne: Podróże do Włoch w okresie świąteczno-noworocznym.

Kwarantanna po powrocie do Polski

AKTUALIZACJA: Przynajmniej do końca stycznia 2021 wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Źródło: gov.pl, strazgraniczna.pl, gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia, gov.pl


Specjalne znizki dla naszych czytelników

 • Zniżka 45 zł na bilety - pobierz naszą nową aplikację, zamów bilety na Flipo.pl za minimalnie 100 zł, podaj kod FLIPOHITY i oszczędź 45 zł w ramach zamówienia.
 • Wypożycz auto przez Flipo.pl. Kliknij, wybierz destynację, porównaj ceny, wybierz model samochodu i zarezerwuj. Auto odbierzesz po przylocie na lotnisku. Jesteśmy partnerem Rentalcars.com.
 • Dołącz do naszej grupy VIP podróżników - kliknij na zielony przycisk CHCĘ motrzymasz #flipohity notyfikacje na najlepsze oferty:

 • Nasz ulubieniec - podróżniczy newsletter, który odbierają tysiące podróżników:
5/5 - (2 votes)
//
To Top